Informacje bieżące

Prezydent nagrodził studentów i doktorantów ZUT 20.10.2021 13:23

2 nagrody i 4 wyróżnienia przyznał Prezydent Miasta Szczecin w konkursie na najlepsze prace naukowe studentom z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wśród nagrodzonych znaleźli się również studenci i absolwenci wszystkich publicznych, szczecińskich uczelni. Tegoroczna pula nagród i wyróżnień wyniosła 63 000 zł.

 

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promocja innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności:

  • wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta;
  • promowanie oryginalnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na ożywienie regionu;
  • inspirowanie młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.

Gratuluję autorom i autorkom zwycięskich prac i dziękuję za ich wysiłek – mówi Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. – Jestem dumny, że Szczecin może pochwalić się tak zdolnymi młodymi ludźmi. Czytając zgłoszenia do konkursu nie mogłem wyjść z podziwu, jak jesteście ambitni. Nigdy nie rezygnujcie z tego, co Was interesuje, pytajcie i drążcie, bo dzięki Waszym wysiłkom możemy się rozwijać i coraz lepiej poznawać otaczający świat.

 

Tytuły nagrodzonych i wyróżnionych prac z ZUT-u brzmią:

NAGRODY:

1. Praca inżynierska: „Sala koncertowa Akademii Sztuki przy ulicy Łaziebnej w Szczecinie”; autor: Bartek Litwinko; Wydział Architektury (obecnie studiuje drugi stopień na tym samym wydziale).

2. Praca magisterska: „Budynek Muzeum Hanzy na Wyspie Przymoście w Szczecinie”; autor: Szymon Zajączkowski, Wydział Architektury (obecnie studiuje pierwszy stopień na Wydziale Informatyki)

WYRÓŻNIENIA:

1. Praca inżynierska: „Projekt przekształceń w obszarze tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”; autor: Igor Klyus, Wydział Architektury (obecnie studiuje drugi stopień na tym samym wydziale).

2. Praca magisterska: „Projekt koncepcyjny parku na terenie Wyspy Grodzkiej wraz ze szczególnym opracowaniem ogrodów sensorycznych”; autor: Beata Duraj, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

3. Praca magisterska: „Analiza porównawcza zgodności ocen wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji w problemie odnawialnych źródeł energii”; autor: Aleksandra Bączkiewicz, Wydział Informatyki.

4. Rozprawa doktorska: „Nowe sylikonowe kleje samoprzylepne - otrzymywanie i właściwości”, autor: Adrian Antosik, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.  

 

Do konkursu o nagrody Prezydenta Miasta za najlepsze prace naukowe można zgłosić rozprawy doktorskie, prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie obronione na szczecińskich uczelniach. Dyscypliny i obszary naukowe zgłaszanych prac obejmują cztery obszary:

  • nauki ścisłe i przyrodnicze;
  • nauki humanistyczno-społeczne;
  • nauki inżynieryjno-techniczne;
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

W ciągu wszystkich 13 edycji Prezydent Miasta uhonorował 62 autorów wybitnych prac naukowych, przyznając 31 nagród i tyle samo wyróżnień.