Informacje bieżące

Program ERASMUS+ nabór na wyjazdy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich ZUT 22.09.2023 08:14

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu ERASMUS+  (wyjazdy realizowane po 30 listopada 2023 zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej).

Wyjazd realizować można w uczelni partnerskiej, z którą ZUT zawarł umowę dwustronną w ramach Programu Erasmus+ (Inter-Institutional Agreement).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji i warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych.  Wnioski nie będą przyjmowane po terminie.

 Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2023 r.