Informacje bieżące

Szczecin stolicą inżynierii chemicznej i procesowej 26.06.2023 11:33

W tym miesiącu wnętrza Hotelu Radisson Blue otwarły się dla naukowców. Trwająca 4 dni (13-16 czerwca 2023) 24 Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej zgromadziła w Szczecinie specjalistów prowadzących badania związane z inżynierią chemiczną i procesową z najsilniejszych ośrodków akademickich w kraju. Nie zabrakło również gości zagranicznych.

 

W ceremonii otwarcia konferencji oprócz JM Rektora dra hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego oraz przemysłu, wśród nich m.in. Mariusz Grab, wiceprezes zarządu spółki Grupa Azoty S.A., prezes zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.; Andrzej Niewiński, prezes zarządu spółki Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police); Andrzej Łuc, prezes zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.; Paweł Strzelczyk prezes zarządu spółki Grupa Azoty Police Serwis oraz Stanisław Kostrubiec, wiceprezes zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

W sumie w wydarzeniu udział wzięło 225 uczestników, w tym: 14 osób zaproszonych do wygłoszenia referatów plenarnych, 13 przedstawicieli firm sponsorskich obecnych przy stoiskach sponsorskich oraz 5 przedstawicieli zagranicznych jednostek naukowych i firm. Prace prezentowano w formie: wykładów plenarnych (13), wykładów i prezentacji sponsorów (4), prezentacji ustnych (59, w tym doktoranci 25) oraz posterów (127, w tym doktoranci 40 i studenci 8).

Przyznano nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

a) Wykłady sekcyjne w sekcji "Forum młodych badaczy":

I miejsce: 

Zuzanna Bojarska, Marta Mazurkiewicz-Pawlicka, Łukasz Makowski, PRODUCTION, CHARACTERIZATION AND APPLICATIONS OF HYBRID NANOSTRUCTURES BASED ON MOLYBDENUM DISULFIDE AND CARBON NANOMATERIALS, Politechnika Warszawska

II miejsce: 

Monika Jałowiecka, Zuzanna Bojarska, Artur Małolepszy, Łukasz Makowski, MASS TRANSFER INTENSIFICATION BY DEVELOPING NEW FLOW FIELD DESIGNS IN A DIRECT FORMIC ACID FUEL CELL, Politechnika Warszawska

III miejsce: 

Bartłomiej Filip, Roman Bochenek, Dorota Antos, DETERMINATION OF FLUID PHASE BEHAVIOUR IN LIQUID CHROMATOGRAPHY BY THE CFD METHOD, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

b) Najlepszy poster w kategorii "doktorant": 

Aleksandra M. Pisarek, Bartosz Nowak, Nina H. Borzęcka, Jakub M. Gac, EFFECT OF SYNTHESIS PARAMETERS AND STRUCTURE MORPHOLOGY ON AMBIENT PRESSURE DRIED MTMS-BASED GEL POROSITY, Politechnika Warszawska

 

c) Najlepszy poster w kategorii "student": 

Małgorzata Djas, Marek Henczka, Przemysław Rakowski, INTERCALATING COMPOUNDS IN PRODUCTION OF FLAKE GRAPHENE VIA DIRECT EXOLIATION IN SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE, Politechnika Warszawska

 

Organizatorami konferencji byli pracownicy Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej z istotnym wsparciem Dziekanatu i kadry naukowej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Nad stroną naukową  czuwała Polska Akademia Nauk, a głównym sponsorem wydarzenia była Grupa Azoty Polyolefins S.A. 

Ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej jest organizowana cyklicznie w głównych ośrodkach naukowych w kraju. Cieszymy się, że nasza uczelnia w pełni wykorzystała okazję by pokazać się od najlepszej strony.

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT