Informacje bieżące

Szkolenia świadomościowe dla nauczycieli akademickich 02.06.2023 11:58

logo funduszy europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, barwy Rzeczpospolitej polskiej i Unii Europejskiej  

Zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej ZUT, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniach świadomościowych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami do udziału w szkoleniu. Szkolenie jest jednodniowe (8x45 minut) online.
Szkolenie świadomościowe podstawowe (zut.edu.pl)

Najbliższe terminy szkoleń to: 31 maja 2023 r., 5 czerwca 2023 r. i 6 czerwca 2023 r.

link do zapisów na szkolenie

Dlaczego warto?

  1. Poznasz bariery, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w uczelni.
  2. Dowiesz się jak dbać o zapewnienie dostępności. Przepisami prawa wymagane jest zapewnienie każdemu dostępności do rekrutacji, kształcenia i prowadzenia badań naukowych – jako uczelnia oraz zapewnienie dostępności (np. architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej) osobom z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami – jako podmiot publiczny,
  3. Przyczynisz się się do łatwiejszej akredytacji reprezentowanego kierunku, ponieważ wspieranie osób z niepełnosprawnością jest istotnym obowiązkiem uczelni, więc również raportu samooceny oraz tematem poruszanym podczas wizyty komisji PKA na wydziale.
  4. Szkolenie świadomościowe docelowo planowane jest jako szkolenie obligatoryjne, jak np. szkolenie BHP. Każdy pracownik będzie musiał je przejść. Dlatego zachęcamy, aby uczestniczyć w szkoleniach już teraz.
  5. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi także udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami z zaburzeniami wzroku, słuchu oraz zaburzeniami psychicznymi. Szkolenia z tej tematyki już wkrótce, stacjonarnie i z cateringiem

Szkolenie realizowane w Uczelni w ramach projektu pt. Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów (POWR.03.05.00-00-A050/19-00).

Treść zaproszenia (format:  pdf, rozmiar:  293 kB)
Kierownik Projektu
dr inż. Dominika Plust (dplust@zut.edu.pl)
tel. 607 805 734
Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami
Biuro wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Jagiellońska 20-21 pok. 035
Administracja szkoleń:
Ewelina Kurpiewska (ekurpiewska@zut.edu.pl)
oraz Anna Jasińska (ajasinska@zut.edu.pl)
tel. 91 449 45 93
Dział ds. studenckich
Al. Piastów 17 pok. 007B