Informacje bieżące

Ważność legitymacji 27.08.2021 09:35

Legitymacje studenckie, doktorantów oraz służbowe nauczycieli akademickich na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie będą ważne do 14 października 2021 roku.

Dziesiątego sierpnia 2021 roku ogłoszono rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informujemy, iż legitymacje studenckie, doktorantów oraz służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne wyłącznie do 14 października 2021 roku. Ważność legitymacji należy potwierdzić w sposób obowiązujący przed ograniczeniem funkcjonowania uczelni.

Więcej w komunikacie nr 16 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie.