Informacje bieżące

Webinar: Raportowanie w Horyzoncie Europa 27.02.2024 12:13

Webinar dla pracowników ZUT realizujących projekty z Programu Ramowego Horyzont Europa oraz planujący ubiegać się o środki z tego programu, który będzie poświęcony sprawozdawczości w Horyzoncie Europa, 6 marca 2024 r. godz. 10:00.

 

 Uczestnicy wydarzenia poznają:

  • elektroniczny system sprawozdawczy;
  • zasady sprawozdawania wydatków w projekcie;
  • opisową częścią raportu;
  • zasady kwalifikowalności kosztów;


Webinar poprowadzi p. Agata Bartoszewska, kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia specjalizująca się w kwestiach finansowych w projektach europejskich.

Zapraszamy do rejestracji: innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/raportowanie-w-horyzoncie-europa