Informacje bieżące

Wyniki 25. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024 27.06.2024 10:25

Po północy 26 czerwca 2024 r., dwa tygodnie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników egzaminów maturalnych ukazał się jubileuszowy, dwudziesty piąty, Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ogólnopolskim zestawieniu uczelni akademickich wrócił na pozycję sprzed dwóch lat, zajmując 39. miejsce. Wśród 24 sklasyfikowanych uczelni technicznych tym razem zajął miejsce 12.

W tegorocznym zestawieniu największa uczelnia techniczna w regionie osiągnęła najlepszy wynik w grupie kryteriów ‘warunki kształcenia’. To, co wyróżnia ZUT, to duża dostępność wysokowykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych oraz wysokie nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach składające się na potencjał naukowy Uczelni.

Jakość kadry akademickiej ZUT potwierdza również pozytywna ocena efektywności naukowej. Złożyły się na nią intensywny rozwój kadry oraz rosnąca liczba nadawanych stopni i tytułów naukowych. Więcej punktów przyznano w tegorocznym zestawieniu także za ilość publikacji i cytowań.

Znaczny skok w rankingu widać w ocenie losów absolwentów na rynku pracy. Dobre wyniki pod względem zarobków oraz niskie ryzyko bezrobocia w pierwszych dwóch latach po studiach wyniosły Uczelnię w tym obszarze na 35. miejsce w kraju.

ZUT dobrze wypadł w zestawieniu, które jest nowością w tegorocznym rankingu, a dotyczy skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Znaczna ilość grantów uzyskanych w obszarze badania i rozwój zapewniła Uczelni dobre 29. miejsce.

W ogólnopolskiej klasyfikacji kierunków studiów pod względem WSK (wskaźnika rankingowego, na który składa się suma uzyskanych punktów w poszczególnych składowych kryteriach oceny) najwyżej oceniono technologię chemiczną oraz mechanikę i budowę maszyn. Bardzo dobrze w rankingu wypadły kierunki techniczne: automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria chemiczna, mechatronika, transport, a w grupie kierunków przyrodniczych ochrona środowiska. Kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne oceniono bardzo wysoko zarówno pod względem wysokości zarobków jak i perspektyw zatrudnienia absolwentów. W naukach społecznych - kierunek ekonomia po raz kolejny został sklasyfikowany najwyżej na Pomorzu Zachodnim.

Pod względem awansu w zestawieniach dla poszczególnych kierunków największy sukces wywalczyła mechatronika. Po 9 i 10 miejscu w latach ubiegłych obecnie jest na 6. Miejsce w Polsce na 19 sklasyfikowanych. Duży skok ma na koncie również inżynieria środowiska, która z zeszłorocznej 19. pozycji wróciła na 15. miejsce uzyskane dwa lata temu.

Awans o dwa miejsca w tabeli wywalczyły biotechnologia (17/24) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (11/27). O oczko wyżej poprawiło zeszłoroczny wynik 6 kierunków: ochrona środowiska (14/21), automatyka i robotyka (9/16), mechanika i budowa maszyn (7/27), informatyka (13/28), inżynieria chemiczna (4/6) oraz technologia chemiczna (7/11).

Fot. Kamila Kozioł