Informacje bieżące

Wyniki V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych 12.12.2019 12:52

W dniach 22-23 listopada 2019 roku w Szczecinie odbyła się V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

W skład komitetu honorowego tegorocznej sesji wchodzili: JM Rektor ZUT w Szczecinie – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Prorektor ds. studenckich ZUT – dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego mgr Olgierd Geblewicz.

Na tegoroczną sesję zgłosiło się 65 studenckich kół naukowych. Łącznie nadesłano 101 streszczeń, z czego 67% stanowiły prace z ZUT, a 33% prace z innych ośrodków naukowych w Polsce. W sumie w Sesji udział wzięli studenci z 11 polskich uczelni. W Sesji uczestniczyło około 300 osób. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, ekonomiczny, roślinno-przyrodniczy, techniczny oraz zwierzęcy, które były dodatkowo podzielone na część referatową i posterową.

Prezentowane przez studentów prace były oceniane przez Komisje Konkursowe. W składzie każdej z komisji znajdowało się trzech jurorów, którzy byli pracownikami ZUT w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Sztuki w Szczecinie.

Partnerami Sesji byli Santader Universitades, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Qualia Caffe. Nagrody dla najlepszych studentów poza wkładem własnym ZUT, zostały ufundowane przez naszych partnerów. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego zakończenia Sesji w dniu 23.11.2019 roku, po którym odbył się koncert zespołu Bursa Band prowadzonego przez dr inż. Jana Bursę.

Skrót relacji z Sesji został wyemitowany w kronice TVP Szczecin w dniu 23.11.2019 roku, a ponadto relacja z Sesji była transmitowana w Radiu Szczecin w dniu 30.11.2019 roku.

 dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Wyniki

Wyróżnienia postery
Blok Chemiczny
 • Studenckie Koło Naukowe Alpha-Reaktywni, Martyna JURKIEWICZ, Dorota SKOWROŃSKA, BIOPOLIMERY Z ODPADÓW SPOŻYWCZYCH, opiekun naukowy: dr inż. Marta Piątek-Hnat, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Joanna JABŁOŃSKA, IZOLACJA ORAZ OCENA POTENCJAŁU BIOREMEDIACYJNEGO BAKTERII ZDOLNYCH DO ROZKŁADU WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA) ZE SKAŻONEJ GLEBY, opiekun naukowy: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Roślinno-Przyrodniczy
 • Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców, Anna SZEWCZYK, WARTOŚĆ ODŻYWCZA OLEJU Z KONOPI SIEWNYCH NA PODSTAWIE SKŁADU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, opiekun naukowy: dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Zwierzęcy
 • Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” oraz Studenckie Koło Naukowe Genetyków Zwierząt, Anna SZEWCZYK, Marcjanna WRZECIŃSKA, WPŁYW OKRESU MIĘDZYWYCIELENIOWEGO NA WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU W MLEKU KRÓW, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających: dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Genetyków Zwierząt: dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wyróżnienia referaty
Blok Chemiczny
 • Studenckie Koło Naukowe Alpha-Reaktywni, KLAUDIA KUBOWICZ, ADRIANA ZUBALA, HYDROŻELE – INNOWACYJNY MATERIAŁ OPATRUNKOWY, opiekun naukowy: dr inż. Marta Piątek-Hnat, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej, Maria LATACZ, POLIMORFIZM POJEDYNCZEGO NUKLEOTYDU APAI GENU RECEPTORA WITAMINY D (VDR) U CHORYCH Z RAKIEM JELITA GRUBEGO I RAKIEM SUTKA - BADANIE WSTĘPNE, opiekun naukowy: dr hab. Anna Cieślińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Studenckie Koło Naukowe „FAZA”, Kamil KWIATKOWSKI, Bartosz GAWLIK, Alternatywne metody syntez błękitu pruskiego-Fe4[Fe(CN)6]3, Opiekun naukowy:  dr inż. Mateusz Piz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Ekonomiczny
 • Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji, Katarzyna IWANOWSKA, SZCZECIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI – W LICZBACH I OPINIACH MIESZKAŃCÓW, opiekun naukowy: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe Machine Learning Group, Jakub DAGIL, Julia SZULIKOWSKA, OCENA ZYSKU GENEROWANEGO PRZEZ PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH TRZECH KONKURSÓW NCN: PRELUDIUM, SONATA I OPUS, opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Sałabun, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Roślino -Przyrodniczy
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii „BioX”, Julia CHOCHLIŃSKA, Piotr KANAREK, WIELKOŚĆ GENOMU  U WYBRANYCH GATUNKÓW Z RODZAJU CALENDULA, opiekun naukowy: dr inż. Iwona Jędrzejczyk, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Natalia SPIŻAK, Michał WIECZOREK, PORÓWNANIE STANU ODŻYWIENIA I ZAWARTOŚCI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W DIETACH KOBIET STOSUJĄCYCH RÓŻNE ODMIANY WEGETARIANIZMU, opiekunowie naukowi: dr inż. Anna Bogacka, mgr inż. Angelika Heberlej,Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe „Teleinformatyk”, Paweł ŚWIDEREK, Adam GOLIS, PROJEKT I WYKONANIE MIKROSTRUKTURALNEGO CZUJNIKA ŚWIATŁOWODOWEGO DLA WYBRANYCH ZASTOSOWAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  BIOTECHNOLOGII, opiekun naukowy: dr inż. Grzegorz Żegliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Techniczny
 • Studenckie Koło Naukowe „Quaternion”, Łukasz LESIECKI,  ELEKTRYCZNY GOKART, opiekun naukowy: dr Galina Cariowa,Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe WiWav, Adam KIEŁKOWSKI, SYSTEM MONITOROWANIA TECHNIKI JAZDY MOTOCYKLISTY, opiekun naukowy: dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe Smart Autonomous Robots and Intelligent Systems, Dobrosław CIEŚLEWICZ, Michał KOLENDERSKI, SYSTEMY WIZYJNE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ DRONA, opiekun naukowy: dr inż. Rafał Osypiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe Mobile Applications Developers, Paweł GAGATEK, Marcel IWANICKI, Wykorzystanie systemu APRS do lokalizacji balonu stratosferycznego, opiekun naukowy: dr inż. Radosław Maciaszczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Zwierzęcy
 • Studenckie Koło Naukowe Proteomiki „Proteios”, Szymon DYGUŚ, Wojciech JANKOWSKI, ANALIZA SKŁADU PROTEOMU BIAŁKA ORAZ ŻÓŁTKA JAJ PERLICY DOMOWEJ, opiekun naukowy: dr. inż. Adam Lepczyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe Ekologii Zwierząt, Patrycja ROZWONKOWSKA, PROBLEM Z ZACHOWANIEM DOBROSTANU PTAKÓW EGZOTYCZNYCH W PAPUGARNIACH, opiekun naukowy: dr inż. Radomir Graczyk,Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
III Miejsce postery
Blok Zwierzęcy
 • Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt oraz Studenckie Koło Naukowe Proteomiki „Proteios”, Paweł Seńko, KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA, CZYLI ZNACZENIE AKWAPORYN W PROCESIE POWSTAWANIA MLEKA U KRÓW, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt - dr hab. inż. Katarzyna Michałek, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Proteomiki „Proteios” - dr. inż. Adam Lepczyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
III Miejsce referaty
Blok Architektury i Budownictwa (ex aequo)
 • Studenckie Koło Naukowe Młodzi Inżynierowie PZITB, Adrianna ŚWINIECKA, ANALIZA WPŁYWU DROBNOZIARNISTYCH RECYKLATÓW MINERALNYCH NA SKURCZ ZAPRAW CEMENTOWYCH, opiekun naukowy: dr inż. Jarosław Strzałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe „Concretni”, Katarzyna WEDLER, ANALIZA ROZWOJU WCZESNYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH MATERIAŁÓW O MATRYCY CEMENTOWEJ BADANYCH ZA POMOCĄ AUTORSKIEGO STANOWISKA POMIAROWEGO, opiekun naukowy: dr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Techniczny
 • Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Projektowych „CADM”, Marcin GOŁASZEWSKI, OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE IDENTYFIKACJĘ CECH OBIEKTÓW 3D W PROCESIE INŻYNIERII ODWROTNEJ BRYŁ I POWIERZCHNI, opiekun naukowy: dr inż. Marcin Królikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
II Miejsce postery
Blok Chemiczny (ex aequo)
 • Studenckie Koło Naukowe Liga Ochrony Przyrody, Martyna JURKIEWICZ, SYNTEZA NOWEJ POCHODNEJ ESTROWEJ EUGENOLU, opiekun naukowy: dr inż. Edyta Makuch, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe „Inżynier”, Dawid SOŁODUCHA, Tomasz BOROWSKI, WPŁYW GEOMETRII PRZEGRÓD MIESZALNIKA MECHANICZNEGO NA HYDRODYNAMIKĘ MIESZANIA CIECZY, opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Marian Kordas, prof. ZUT, dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Zwierzęcy
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Ptaków, Hubert KOZAK, Aleksandra GUSZCZENKO, OCENA WYDAJNOŚCI RZEŹNEJ I WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MIĘSA BAŻANTÓW ZWYCZAJNYCH (PHASIANUS COLCHICUS) W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI, opiekun naukowy: dr hab. inż. Danuta Majewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
II Miejsce referaty
Blok Architektury i Budownictwa
 • Studenckie Koło Naukowe Architektury Krajobrazu, Anna Freus, Estera Urbaniak, Partycypacyjne projektowanie przestrzeni wiejskich na przykładzie miejscowości Jary, opiekun naukowy: dr inż. arch. Jerzy Potyrała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Blok Chemiczny
 • Studenckie Koło Naukowe pol-IM-er, Tobiasz GABRYŚ, Zastosowanie tlenku grafenu w rolnictwie na przykładzie oprysków oraz mat podsiąkowych, opiekun naukowy:  dr hab. Inż. Beata Fryczkowska, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Blok Ekonomiczny
 • Studenckie Koło Naukowe „Ekonometryk”, Justyna TORA, CHARAKTERYSTYKA POPYTU NA NAPOJE SŁODZONE W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM MODELU LAIDS, opiekun naukowy: dr Jacek Wolak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Blok Roślinno -Przyrodniczy
 • Studenckie Koło Naukowe Genetyki "Diversitas”, JAN BIŃKOWSKI, UCZENIE MASZYNOWE JAKO SYSTEM WSPARCIA MAP GENETYCZNYCH, opiekunowie naukowi: prof. dr. hab. Beata Myśków, dr. inż. Magdalena Góralska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Techniczny
 • Studenckie Koło Naukowe „Quaternion”, Łukasz LESIECKI,  OPRACOWANIE BIBLIOTEKI ALGORYTMÓW SZYBKIEJ TRANSFORMATY DCT-IV DLA MAŁYCH DŁUGOŚCI SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH, opiekun naukowy: dr Galina Cariowa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Zwierzęcy
 • Studenckie Koło Naukowe Zootechników, Weronika SOŁTYSIK, Przebieg embriogenezy w jajach dwużółtkowych kaczki Pekin, opiekun naukowy: dr hab. inż. Marcin Lis, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

I Miejsce

I Miejsce postery
Blok Architektury i Budownictwa
 • Studenckie Koło Naukowe „CITY DESIGN”, Łukasz Zienowicz, NOWE FORMY ROZWOJU MAŁEJ ARCHITEKTURY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIAST, opiekun naukowy: dr inż. arch. Katarzyna Krasowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Chemiczny
 • Studenckie Koło Naukowe „FAZA”, Filip LATZKE, Hubert IWANOWSKI, Synteza nadprzewodnika YBa2Cu3O7 i jego podstawowe właściwości fizykochemiczne, opiekun naukowy: dr inż. Mateusz Piz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Roślinno-przyrodniczy
 • Studenckie Koło Naukowe Architektury Krajobrazu, Ryszard PACZUSKI, Sebastian GRUBICH,  DENDROFLORA ZIELENI PRZY OBIEKTACH UTP W BYDGOSZCZY, opiekun naukowy: dr Bogna Paczuska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Blok Techniczny
 • Studenckie Koło Naukowe Machine Learning Group, Robert PIĄTEK, BADANIE WPŁYWU NORMALIZACJI W METODZIE TOPSIS Z WYKORZYSTANIEM REFERENCYJNYCH MODELI ROZMYTYCH, opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Sałabun, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Zwierzęcy
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mięsa – „Bio-Meat”, Krzysztof SAMELUK, WPŁYW DODATKU ZIÓŁ DO PASZY DLA PRZEPIÓREK NA ICH WARTOŚĆ RZEŹNĄ, opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Jakubowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
I Miejsce referaty
Blok Architektury i Budownictwa
 • Studenckie Koło Naukowe „Disegno”, Krzysztof AFELTOWICZ, Filip BIELECKI, PORÓWNANIE ZADRZEWIENIA ULIC SZCZECINA I BERLINA, opiekun naukowy: dr inż. arch. Halina Rutyna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Chemiczny
 • Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Kamila DUBROWSKA, OPORNOŚĆ BAKTERII WYIZOLOWANYCH Z GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ WIELOPIERŚCIENIOWYMI WĘGLOWODORAMI AROMATYCZNYMI WOBEC METALI CIĘŻKICH, opiekun naukowy: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Ekonomiczny
 • Studenckie Koło Naukowe Ekonomii „Inwestor”, Kamil DOBEK, Dominika KARA, TURKUSOWE ZARZĄDZANIE – UTOPIJNA IDEA CZY KONIECZNA ZMIANA?, opiekun naukowy: dr Janusz Myszczyszyn, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Roślinno- Przyrodniczy
 • Studenckie Koło Naukowe pol-IM-er, Tobiasz GABRYŚ, Zastosowanie tlenku grafenu w rolnictwie na przykładzie oprysków oraz mat podsiąkowych, opiekun naukowy: dr hab. inż. Beata Fryczkowska, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Blok Techniczny
 • Studenckie Koło Naukowe Oddziału Studenckiego IEEE, Rafał PSTROKOŃSKI, MASZYNA TARCZOWA O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM – PRACE BADAWCZE, opiekun naukowy: mgr inż. Paweł Prajzendanc, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Blok Zwierzęcy
 • Studenckie Koło Naukowe Ichtiologów i Akwarystów, Jan KRZYSTOLIK, Ocena skuteczności najpopularniejszych metod połowu sandacza, opiekun naukowy: dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 Koncert na zespołu Bursa Band na zakończenie Sesji Autor zdjęcia: Dawid Dawidowicz

Koncert na zespołu Bursa Band na zakończenie Sesji. Autor zdjęcia: Dawid Dawidowicz

 Nagrodzeni studenci podczas wspólnego zdjęcia Autor zdjęcia: Julia Heder

Nagrodzeni studenci podczas wspólnego zdjęcia. Autor zdjęcia: Julia Heder