Informacje bieżące

Zaproszenie na szkolenia dla nauczycieli akademickich 17.11.2023 12:28

Zapraszamy Nauczycieli akademickich na szkolenie z aktualnego standardu WCAG dotyczącego dostępności cyfrowej.

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych od 8:00 do 14:30 i jest w formie online.

Rejestracja na szkolenie w dniu 24.11.2023 roku

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenia do tworzenia dostępnych dokumentów;
  2. Odbiorcy dostępnych dokumentów;
  3. Umocowanie prawne nt. dostępnych dokumentów;
  4. Jak rozpoznać dostępny dokument PDF; Główne zasady tworzenia dostępnych dokumentów; Czcionka; Bloki tekstu; Zrozumiały tekst, Wyróżnienie treści; Obrazy tekstu; Microsoft Word.

Więcej informacji o szkoleniu

Szkolenia są realizowane w Uczelni w ramach projektu pt. Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów (POWR.03.05.00-00-A050/19-00).

Kierownik Projektu
dr inż. Dominika Plust (dplust@zut.edu.pl)
tel. 607 805 734
Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami
Biuro wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Jagiellońska 20-21 pok. 035
Administracja szkoleń:
Ewelina Kurpiewska (ekurpiewska@zut.edu.pl)
oraz Anna Jasińska (ajasinska@zut.edu.pl)
tel. 91 449 45 93
Dział ds. studenckich
Al. Piastów 17 pok. 007B