Informacje bieżące

Zaproszenie na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli akademickich dotyczące racjonalnego wsparcia podczas zajeć dydaktycznych 21.09.2023 07:35

Zapraszamy pracowników nauczycieli akademickich, którzy odbyli szkolenie świadomościowe na szkolenia specjalistyczne zwiększające kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć dla osób ze szczególnymi potrzebami i podzielone są na 3 bloki dotyczące racjonalnego wsparcia podczas zajęć dydaktycznych osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami wzroku i zaburzeniami słuchu.

Szkolenia są jednodniowe (8x45 minut) i odbywają się w budynku RCIiTT (ul. Jagiellońska 20-21).

Informacje o szkoleniu i zapisy

Osoby, które nie brały udziału w szkoleniu świadomościowym a chciałyby uczestniczyć w szkoleniach specjalnościowych prosimy o odbycie szkolenia świadomościowego. Informacje i zapisy na szkolenie świadomościowe - tylko dla osób, które jeszcze nie brały udziału w tym szkoleniu

Zapraszamy