Informacje bieżące

Zaproszenie na wyjątkowy wykład prof. Janusza Konrada z Boston University 20.05.2019 13:57

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT na zaszczyt zaprosić na wykład pt. "Towards Autonomous Video Surveillance", który wygłosi Absolwent WE prof. Janusz Konrad - IEEE Signal Processing Society Distinguished Lecturer.

Wydarzenie będzie mało miejsce we wtorek 28 maja 2019 r. o godz. 10:15 w Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego w budynku WE ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10.
Profesor Janusz Konrad aktualnie zatrudniony jest w Boston University, Department of Electrical and Computer Engineering. Swoją karierę naukową po studiach na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej rozpoczynał jako asystent w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej w latach 1980-1984, uzyskując następnie doktorat w McGill University w Montrealu w 1989 r. Po doktoracie podjął pracę w INRS-Télécommunications w Montrealu (na stażu podoktorskim jako post-doctoral fellow, a następnie faculty member), a od 2000 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Boston University. Jest aktywnym członkiem IEEE Signal Processing Society, w tym licznych komitetów programowych czasopism IEEE (m.in. jako Senior Area Editor w IEEE Transactions on Image Processing) oraz EURASIP (m.in. jako Area Editor w EURASIP Signal Processing: Image Communication), a także organizatorem kilkunastu konferencji międzynarodowych oraz laureatem kilkunastu nagród IEEE i EURASIP za najlepsze publikacje. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje przetwarzanie sekwencji wideo, widzenie komputerowe i analizę obrazów, systemy stereowizyjne oraz 3D, wizyjne sieci sensoryczne, interfejsy człowiek-komputer oraz cyberbezpieczeństwo.

Poza wykładem na WE ZUT, prof. Janusz Konrad zaproszony został do wygłoszenia polskojęzycznych wykładów w ramach ww. programu IEEE także na Politechnice Wrocławskiej oraz Warszawskiej.