Informacje bieżące

Zespół naszych naukowców nagrodzony podczas gali R&D Impact 04.07.2022 13:10

W gdańskim centrum biznesowym - Olivia Business Centre, wyróżniono 34 laureatów z polskich ośrodków badawczych. Wśród nich znalazła się prof. Urszula Narkiewicz z Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, która otrzymała nagrodę za opracowanie innowacyjnej technologii wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych oraz jego dalszego wykorzystywania.

 

W imieniu zespołu badawczego projektu „PhotoRed” nagrodę odebrała prof. Iwona Pełch. Przyznane podczas uroczystości wyróżnienia uhonorowały autorów i realizatorów wyróżniających się przedsięwzięć technologicznych i społecznych, których badania i działania nastawione są na popularyzację i upowszechnianie nauki.

Zespół prof. Urszuli Narkiewicz opracował innowacyjną technologię wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych oraz jego dalszego wykorzystywania. Projekt PhotoRed, to kontynuacja współpracy polsko-norweskiej, która rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą projektu SolSorb. Współpraca od początku przebiega w tym samym konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), Uniwersytet Południowo-Wschodniej Norwegii (USN) oraz SINTEF (AS Industry oraz AS Ocean). PhotoRed jest realizowany pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Urszuli Narkiewicz.

Tematyką wychwytywania i przerobu ditlenku węgla zajmuje się wiele zespołów badawczych na świecie. Projekty SolSorb i PhotoRed stanowią odpowiedź na problemy środowiskowe, ponieważ ciągła emisja gazów cieplarnianych przyczynia się do ocieplenia klimatu oraz innych groźnych zmian. Ważnym elementem projektu jest również aspekt promocyjny. Mowa tu nie tylko o samych wynikach, ale również o podnoszeniu świadomości społecznej na tematy związane z ekologią.

Wyniki projektu pt. „Fotokatalityczna i fotoelektrochemiczna redukcja ditlenku węgla” mogą mieć pozytywny wpływ na zahamowanie zachodzących niekorzystnych zmian klimatycznych.

Organizatorem gali była agencja R&D Promotion - pierwsza na polskim rynku agencja interaktywna specjalizująca się wyłącznie w promocji badań, innowacji i rozwoju. Tworzą ją specjaliści z wieloletnim doświadczeniem budowania wizerunku w mediach innowacyjnych rozwiązań

Gratulujemy!