Informacje bieżące

Zjazd polskich chemików w Łodzi. Prof. Morawski nagrodzony medalem 16.09.2021 14:50

Profesor Antoni Waldemar Morawski otrzymał Medal im. Ignacego Mościckiego – w uznaniu szczególnych zasług oraz za wybitne osiągnięcia w zakresie technologii chemicznej stanowiące podstawę do wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych.

 

Niemal pół tysiąca osób wzięło udział w 63. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Łodzi. Wydarzenie po raz pierwszy zostało zorganizowane w formule hybrydowej. Organizatorami spotkania poza Polskim Towarzystwem Chemicznym były: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

Polskie Towarzystwo Chemiczne należy do najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Utworzone zostało wraz z odzyskaniem niepodległości.

Komitet organizacyjny zjazdu odznaczył prof. dr. hab. inż. Antoniego Waldemara Morawskiego Medalem im. Ignacego Mościckiego za wybitne osiągnięcia w zakresie technologii chemicznej stanowiące podstawę do wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych.

Prof. Morawski jest pracownikiem naukowo-badawczym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, gdzie rozwinął znaną w Polsce i na całym świecie szkołę badań fotokatalizatorów oraz technologii środowiskowych z ich udziałem. Osiągnięcia te zostały uhonorowane przez pioniera fotokatalizy, prof. Akira Fujishima nagrodą Tokyo University of Science President Award (2015), którą wręczono prof. Morawskiemu w Photocatalysis International Research Center.

Prof. Morawski podczas 63. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego wygłosił wykład pt. „Postępy w technologiach z udziałem fotokatalitycznego nano-TiO2”, w którym skupił się na rozwoju technologii otrzymywania fotoaktywnego nano-ditlenku z surowców przemysłowych, poczynając od skali laboratoryjnej do wielkolaboratoryjnej oraz przykładach jego zastosowania  w oczyszczaniu wód, powietrza oraz usuwania bakterii.

Naukowiec ZUT przedstawił rozwiązania instalacji do produkcji fotokatalizatora i oczyszczania środowiska w skali półtechnicznej oraz omówił otrzymywanie fotoaktywnych materiałów budowlanych. Nakreślił perspektywy zastosowań fotokatalizy w produkcji wodoru i redukcji emisji dwutlenku węgla oraz  antywirusowych zdolności nano-ditlenku tytanu, co jest szczególnie ważne w czasie obecnej pandemii.

W swoim referacie naukowiec pokazał przykład  tzw. komercjalizacji bezpośredniej wyników badań laboratoryjnych  wykonanych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie poprzez sprzedaż firmie PIGMENT ze Szczecina licencji na fotoaktywne farby samooczyszczające. Oprócz licznych zastosowań tych farb w Polsce (ekrany drogowe, szpitale i pomieszczenia), ostatnio są intensywnie używane w tworzeniu tzw. eko-murali. W Szczecinie taki mural wykonany został  na budynku przy Rondzie Gedroycia i rozpoczęta została procedura instalacji następnego na ścianie zewnętrznej nowoczesnego budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT.

 Na zdjęciu prof. Morawski