Informacje bieżące

Zmiany w funkcjonowaniu ZUT w czasie pandemii 23.11.2020 12:14

23 listopada br. rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Jacek Wróbel wydał nowy komunikat dotyczący funkcjonowania uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dokument dotyczy prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie od dnia 30 listopada do 24 grudnia 2020 roku.

 

W związku z przedłużeniem zdalnego kształcenia dla studentów szkół wyższych, o czym m.in. poinformował w sobotę 21 listopada br. premier Mateusz Morawiecki rektor ZUT wydał nowy komunikat określający zasady funkcjonowania uczelni.

Zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastosowaniem platformy Microsoft Teams lub Moodle.

Zajęcia na studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz kursy
i szkolenia są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastosowaniem platformy Microsoft Teams lub Moodle.

Informujemy, iż z dniem 30 listopada 2020 r. traci moc komunikat nr 42 Rektora ZUT z dnia 23 października 2020 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19.