Informacje bieżące

Znamy odpowiedź ministra Czarnka na odwołanie od wyników ewaluacji 07.03.2023 14:19

Otrzymaliśmy decyzję w sprawie przyznania kategorii naukowych po ponownym rozpatrzeniu przez ministra edukacji i nauki. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, uzyskał wyższe oceny swoich dyscyplin. Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowało trzy z ośmiu złożonych przez uczelnię wniosków. Od przyznanej kategorii zależy m.in. wysokość przyznanej subwencji z budżetu państwa.

 

Proces ewaluacji obejmował lata 2017-2021. Wyniki działalności naukowej, otrzymaliśmy pod koniec  lipca ubiegłego roku. Wówczas resort edukacji i nauki, przyznał naszej uczelni dwie kategorie A, jedenaście kategorii B+ i jedną kategorię B.

Te wyniki nie były dla nas satysfakcjonujące. Od ponad 14 lat dostarczamy unikatowe w skali całego kraju wyniki badań i ekspertyzy m.in. dla otoczenia gospodarczego, dlatego postanowiliśmy odwołać się i powalczyć o wyższe kategorie. Proces odwoławczy dla naszego uniwersytetu, zakończył się dobrym wynikiem, z którego jesteśmy zadowoleni – mówi prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki dwóm dyscyplinom podniesiono kategorię z B+ na A, tj. inżynierii mechanicznej oraz automatyce, elektronice, elektrotechnice i technologii kosmicznej, natomiast dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki podniesiono kategorię z B na B+. Tym samym w ramach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, cztery nasze dyscypliny uzyskały kategorię A, dziesięć B+.

Oznacza to, że wszystkie nasze dyscypliny, uzyskały pełne prawa akademickie, czyli prawo do nadawania stopni naukowych, kształcenia doktorantów w ramach szkoły doktorskiej i studentów na kierunkach o profilu ogólnoakademickim – tłumaczy rektor Wróbel.

Uczelnie wyższe po raz pierwszy były oceniane według pięciostopniowej skali, która została wprowadzona nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce. Według wytycznych resort ministra Czarnka, oceniał nie wydziały, a dyscypliny naukowe w trzech kategoriach: pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Od przyznanej kategorii naukowej zależy m.in. wysokość subwencji z budżetu państwa czy prawo do nadawania stopni naukowych – doktora oraz doktora habilitowanego (powyżej kategorii B). Otrzymanie niższej oceny oznacza utratę prestiżu i pozycji w środowisku akademickim.

 

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT