Najnowsze akty prawne

KOMUNIKAT NR 27 Rektora ZUT z dnia 27 października 2017 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa 30.10.2017 13:08