Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora ZUT z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ZUT 30.10.2017 13:15