Aktualności

Program LIFE - nabór podstawowy 2021 rok 26.08.2021 10:53

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”.

 

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Tematyka naboru pokrywa się z tematyką projektów określonych w programie LIFE w:

- Podprogramie "Przyroda i różnorodność biologiczna"

- Podprogramie "Gospodarka o zabiegu zamkniętym i jakość życia"

- Podprogramie "Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej".

Wnioski w naborze ciągłym składać można od dnia 01.09.2021 r. do 30.12.2022 r.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 449 4492.

Szczegółowe informacje na temat konkursu