Archiwum aktualności

Konkurs na realizację szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego w ramach Programu Operacyjengo Wiedza Edukacja Rozwój 03.03.2021 08:59

Konkurs jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej POWER, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Celem konkursu jest przeszkolenie co najmniej 3 500 uczestników (w skali ogólnokrajowej) procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Szkolenia mają być podzielone na dwa moduły:

  • pierwszy dotyczący tematyki projektowania uniwersalnego oraz dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami
  • drugi dotyczący symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności, z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Szkolenia są skierowane do uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym m.in.: architektów - w tym architektów wnętrz i krajobrazu, inżynierów budownictwa, urbanistów, pracowników administracji publicznej zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym.

Szczegóły konkursu