Archiwum aktualności

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs 7/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - „Agrotech” 17.08.2020 13:38

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.


O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 10 września 2020 r. do 06 listopada 2020 r. (do godziny 16:00).   

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu