Archiwum aktualności

Szkolenie on-line: Projektowanie materiałów e-learningowych 06.05.2021 11:07

Zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych zarówno w modelu synchronicznym jak i asynchronicznym z wykorzystaniem platform MS Teams i LMS Moodle, na szkolenie online które odbędzie się w dniach 24 i 31 maja 2021 r. oraz 7 i 14 czerwca 2021 r. (szkolenia dwudniowe) w godz. 09:00-14:00.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

W programie wydarzenia m.in.

 • kontaktowanie się z uczestnikami spotkań, pobieranie listy obecności, zarządzanie aktywnością uczestników, omówienie popełnianych błędów i kłopotów z obsługą MS Teams;
 • zarządzanie uczestnikami zespołu, możliwość i celowość użycia kanałów w zespołach;
 • użycie formularzy i aplikacji skojarzonych z usługą MS Teams;
 • tworzenie konstrukcji zajęć zdalnych realizowanych poprzez kurs w LMS Moodle - przykładowa struktura kursu, omówienie interfejsu platformy (kokpit, konto użytkownika, panele boczne);
 • zasady tworzenia kursów i metody zapisywania studentów lub grupy studentów do kursu;
 • planowanie i nazywanie poszczególnych tematów w kursie e-learningowym, dodawanie etykiet, umieszczanie zasobów w postaci plików, celowość użycia folderów, użycie zasobów typu Strona i Adres URL;
 • weryfikacja zadań studentów - pobieranie plików zadań i ich ewentualna ocena, wprowadzanie komentarzy;
 • testy i quizy, ich konfiguracja, warunki wypełniania testów przez studentów, przegląd wyników sprawdzianów testowych, interpretacja i narzędzia analizy wyników testów;
 • monitoring aktywności studentów w kursie, sposoby komunikacji wzajemnej (czat, użycie wewnętrznego komunikatora, wysyłanie informacji do pojedynczych osób lub większej liczby  wybranych osób). czynności wobec całego kursu - wykonywanie kopii wybranych składników kursu lub całego kursu, ew. wykorzystanie w przyszłych zajęciach.

Zajęcia poprowadzi dr inż. Piotr Tkacz - nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne z przedmiotów informatycznych, technologii informacyjnej, inżynierii materiałowej. Od 2006 roku realizuje zajęcia zdalne - blended learning i e-learning (posiada certyfikat twórcy scenariuszy do szkoleń e-learningowych). Jest posiadaczem i egzaminatorem certyfikatów ECDL: Core, e-Obywatel (e-Citizen), e-Guardian, IT Security. Należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (PTNEI). Od roku 2008 szkoli również nauczycieli akademickich w zakresie praktycznego wykorzystywania e-learningu. Jest administratorem platform LMS Moodle oraz MS Teams.

W celu rejestracji należy skorzystać z elektronicznego systemu rekrutacji rekruter.zut.edu.pl.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin rekrutacji

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.