Archiwum aktualności

Warsztaty on-line: Rozwój kompetencji miękkich 12.10.2021 00:00

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich ZUT na dwudniowe warsztate poświęcone budowie i rozwojowi umiejętności interpersonalnych.

Terminy warsztatów (do wyboru):

 • 27-28 października 2021 r., w godz. 09:00-14:00
 • 30 listopada-1 grudnia 2021 r., w godz. 08:00-13:00
 • 10-11 stycznia 2022 r., w godz. 09:00-14:00
 • 24-25 stycznia 2022 r., w godz. 09:00-14:00
 • 7-8 lutego 2022 r., w godz. 09:00-14:00
 • 24-25 lutego 2022 r., w godz. 09:00-14:00

W programie warsztatów m.in.:

 • czym są kompetencje miękkie i jakie znaczenie maja w zarządzaniu zespołem;
 • komunikacja jako najważniejsze narzędzie kompetencji relacyjnych;
 • aktywne słuchanie, empatia i asertywność jako podstawy skutecznego komunikowania się;
 • jak zbudować zespół? (warunki powstawania zespołu);
 • narzędzia zarządcze potrzebne w planowaniu i organizowaniu pracy zespołu;
 • stres i jego wykorzystanie w pracy zespołowej (zarządzanie stresem);
 • konflikty czyli jak zdiagnozować problemy w zespole, zarządzać nimi i rozwiązywać spory;
 • zasady, style i techniki skutecznych negocjacji

Warsztaty poprowadzi Mirosław Serbinowicz, doświadczony trener, specjalista szkoleniowiec z zakresu zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia liderskie, motywacyjne), negocjacji (porozumiewanie się, tworzenie relacji międzyludzkich, negocjacje biznesowe) oraz komunikacji interpersonalnej (personal branding, public relations, kreowanie wizerunku, autoprezentacja). Mediator z 18-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów społecznych, ekspert UE w obszarze dialogu społecznego.

Rekrutacja

Zapisy na zajęcia prowadzone są poprzez platformę rekruter.zut.edu.pl

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.