Archiwum aktualności

Wsparcie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski. NCBR ogłasza siódmy konkurs GOSPOSTRATEG 20.08.2021 08:58

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło siódmy już konkurs w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG. W jego ramach szuka innowacyjnych projektów, które będą stanowiły odpowiedź na zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zagadnienia badawcze dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki.

 

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest  wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń – maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

Siódmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

  • Zagadnienie badawcze nr 1
    Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej.
  • Zagadnienie badawcze nr 2
    Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki.

Budżet konkursu wynosi 20 000 000 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 września i potrwa do 27 października 2021 roku.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.
Link do systemu będzie aktywny od 1 września 2021 r.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Martyna Bober: martyna.bober@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 4469

Szczegółowe informacje na temat konkursu