Najnowsze akty prawne

KOMUNIKAT NR 11 Rektora ZUT z dnia 16 maja 2019 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów 17.05.2019 09:42