Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 106 Rektora ZUT z dnia 22 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 22 Rektora ZUT z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów w ZUT 22.09.2022 09:55