Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 144 Rektora ZUT z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów ZUT z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem ZUT 23.11.2021 13:34