Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 153 Rektora ZUT z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 153 Rektora z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz uczelnianej komisji odwoławczej do rozpatrywania odw 21.12.2021 11:11