Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46 Rektora ZUT z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2021/2022 30.03.2022 12:43