Informacje bieżące

Badacze ZUT w elitarnym gronie programu OPUS 25 27.11.2023 13:56

Tegoroczne rozdanie grantów w programie OPUS potwierdziło rangę badań naukowych prowadzonych na naszej uczelni. W sytuacji, gdy liczba wniosków zgłaszanych w konkursach NCN systematycznie rośnie, a jednocześnie zamrożenie budżetu instytucji powoduje mniejsze możliwości finansowania badań, tylko najlepsze projekty w kraju mają szansę przejść weryfikację i uzyskać wsparcie z programów zewnętrznych. Takie projekty mamy 2 i jesteśmy jedyną uczelnią w regionie, obok Uniwersytetu Szczecińskiego, której badacze znaleźli się na zwycięskich listach rankingowych.

W programie OPUS 25 wśród wniosków zaakceptowanych do finansowania znalazł się projekt prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Zakłada on przeprowadzenie pionierskich badań w celu opracowania nowych wstrzykiwalnych biomateriałów, które posłużą za rusztowania dla regeneracji uszkodzonych tkanek w rekonstrukcji złamań kości. Projekt pt. „Nowe biomateriały na podstawie supramolekularnych i termoczułych sieci polimerowych” uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 779 980 zł.

Drugi zwycięski projekt, przygotowany przez prof. dra hab. inż. Rafała Rakoczego, to badania nad wpływem obecności pola elektromagnetycznego na zjawisko transportu składników farmaceutycznie czynnych przez różne bariery, w tym membrany naturalne oraz sztuczne. Celem projektu jest opracowanie systemów przezskórnego podawania leków wspomaganych polem elektromagnetycznym. Kwota dofinansowania projektu pt. „Systemy przezskórnego podawania leków wspomagane polem elektromagnetycznym” to 2 237 541 zł.

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT