Informacje bieżące

Czworo naukowców ZUT w drugiej edycji rankingu Research.com 23.01.2024 13:53

Pod koniec 2023 r. ukazała się druga edycja rankingu Research.com. Osoby, które znalazły się w zestawieniu, to 1% najlepszych badaczy w każdej dziedzinie nauki. Wyłonieni zostali po analizie dorobku prawie 170 tys. naukowców świata w oparciu o dane z grudnia 2022 r. i uzyskane D-index oraz H-index.

Podobnie jak w pierwszym rankingu, w gronie 1% najlepszych naukowców na świecie znalazło się czworo badaczy z naszej uczelni, którzy uzyskali znak "Lidera' w dyscyplinach: prof. dr hab. Ewa Mijowska, prof. dr hab. Antoni Morawski, prof. dr hab. inż Andrzej Błędzki oraz dr hab. Xuecheng Chen, prof. ZUT.

W dyscyplinie inżynierii chemicznej liderem jest prof. dr hab. Ewa Mijowska, która znalazła się na 4. miejscu w Polsce. W chemii liderami są prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski, który zajął 12. miejsce w Polsce oraz dr hab. Xuecheng Chen prof. ZUT zdobywca 59. lokaty. W inżynierii materiałowej liderami są prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, 22. miejsce w kraju oraz ponownie dr hab. Xuecheng Chen, prof. ZUT na miejscu 26.

Jakość dorobku naukowców decyduje o miejscu w światowych i krajowych zestawieniach najlepszych uczelni. Ogólny wynik ZUT w rankingu polskich uczeni to 14 miejsce na 38 sklasyfikowanych. Dodatkowo ZUT wyróżniono tytułem „Best University 2023”  w obszarze chemii i obszarze inżynierii i technologii chemicznej.

W rankingach dla poszczególnych dyscyplin naukowych nasz uniwersytet został sklasyfikowany w trzech dyscyplinach. Wśród nich najlepiej wypadła inżynieria materiałowa, 5. miejsce w Polsce na 12 sklasyfikowanych uczelni. Dobre miejsca zajęły również inżynieria i technologia chemiczna 3. w Polsce na 6 sklasyfikowanych oraz chemia 12. na 22 sklasyfikowanych.

 

Szczegółowe zestawienia najlepszych naukowców w poszczególnych dyscyplinach:

World's Best Engineering and Technology Scientists: H-Index Engineering and Technology Science Ranking in Poland 2023 | Research.com

research.com/university/chemistry/west-pomeranian-university-of-technology

research.com/university/materials-science/west-pomeranian-university-of-technology

 

Szczegółowe zestawienia najlepszych uczelni w Polsce oraz zbiorcze wyniki ZUT:

research.com/university/west-pomeranian-university-of-technology

Best Universities in Poland 2023 Ranking | Research.com

 

Szczegółowe zestawienia rankingów dla trzech wyróżnionych dyscyplin ZUT:

research.com/university-rankings/materials-science/pl

research.com/university-rankings/engineering-and-technology/pl

research.com/university-rankings/chemistry/pl

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT