Informacje bieżące

Nowy kampus uczelni - konkurs 23.11.2022 11:05

Ultranowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i badawcze. Czytelnia w formie otwartej strefy do projektowania i nauki, strefa fabrykacji, studencki foodport oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni – tak ma wyglądać nowy gmach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który powstanie w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul. 26 Kwietnia.

 

Przestrzeń ma być inspirująca, innowacyjna, elastyczna, dostępna i wspomagająca przeprowadzane tam procesy naukowe i dydaktyczne – czytamy w ogłoszeniu na stronie konkursu.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Szczecin ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na najlepszy projekt dla nowego budynku Wydziału Informatyki przy ul. 26 Kwietnia.

Planowana inwestycja, to część strategii, która zakłada m.in. konsolidację kampusów naszego uniwersytetu. Chcemy, aby ten nowy budynek był ważną częścią miasta i wpisywał się w krajobraz Szczecina – podnosił jego akademickość oraz był znakiem tego, że nasz uniwersytet ma wpływ na technologiczną przyszłość Polski – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Nowa przestrzeń, która ma być zagospodarowana na potrzeby dydaktyczno-badawcze – to jeden z elementów realizacji strategii rozwoju uczelni, która ściśle odpowiada na potrzeby branżowe Pomorza Zachodniego. 

Zakłada ona m.in. integrację potencjału technologii teleinformatycznych (ICT – Information and Communication Technologies), w ramach Akademickiego Kampusu ICT, czyli połączenia dwóch budynków Wydziału Informatyki, które obecnie zlokalizowane są przy ul. Żołnierskiej 49 i 52.
Nowy gmach wydziału ma powstać przy ul. 26 Kwietnia w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego.

Ultranowoczesny gmach Wydziału Informatyki, stanowić będzie unikatowe w skali regionu połączenie potencjału naukowo-badawczego ze strefami fabrykacji (FabLabs), w których przedsiębiorstwa oraz start-upy technologiczne będą miały dostęp do naszej infrastruktury. Oprócz budowy nowoczesnego obiektu mamy w planach wykonanie zagospodarowania terenu całej działki. Na Akademickim Kampusie ICT powstaną również miejsca parkingowe oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni – mówi rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. Jacek Wróbel.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 160 mln złotych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 16.01.2023 r. do godziny 15.00. Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie. Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026/2027 r.

Szczegóły

 

Na zdjęciu miejsce nowego wydziału