Aktualności

Nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA – COVID-19 08.05.2020 09:14

Zgodnie z wypracowanymi zasadami nabór musi być ukierunkowany na nowe cele: – ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu, – opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa (np. współpraca instytucji ochrony zdrowia, kampanie informacyjne, działania prewencyjne), – modelowe działania w zakresie zdalnej edukacji.

 

Od dnia 07.05.2020 rusza nabór specjalny COVID-19. Euroregion Pomerania przeznacza na projekty 2 mln Euro, podnosząc jednocześnie wartość całkowitą projektu z 30 do 50 tys. Euro. Dofinansowanie unijne wynosi 85% + w ramach dostępności środków w budżecie państwa dodatkowe 5% (całość to refundacja poniesionych kosztów tak jak ma to miejsce w FMP). Decyzja o przyznanej dotacji zapadnie najpóźniej w ciągu 4 tygodni od złożenia wniosku. Nowością jest też sposób rozliczania projektów – będzie to forma uproszczona – kwota ryczałtowa. To oznacza maksymalne skrócenie czasu rozliczenia projektu i zwrotu poniesionych przez beneficjenta środków.

Jakiego rodzaju mogą być to projekty?  Samorządy, szpitale czy domy pomocy społecznej mogą np. zakupić środki ochrony osobistej (m.in. rękawice, maski, fartuchy, przyłbice ochronne czy płyny do dezynfekcji), potrzebny sprzęt czy testy. Szkoły, domy dziecka czy instytucje kultury mogą przeznaczyć dofinansowanie na urządzenia i oprogramowanie do komunikacji on-line i zdalnej nauki. Ośrodki sportu – na aktywności w sieci. “Tradycyjne” spotkanie uczestników jest możliwe, o ile pozwolą na to przepisy epidemiczne w obu krajach.

Szczegółowe informacje dot. naboru specjalnego