Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki” 05.10.2020 12:11

2 października 2020 r. ogłoszony został w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki”, kolejny nabór ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami, wykorzystując opracowany model tutoringu.

 

Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”.
Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas niepełnego cyklu kształcenia przez co najmniej 3 semestry. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni.

Projekt zakłada udział ok. 600 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dla co najmniej 1 800 wybitnie zdolnych studentów, którzy dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego podnieśli swoje kompetencje. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji kadry akademickiej w stosowaniu metody tutoringu oraz stosowanie ww. formy ukierunkowanej na wsparcie wybitnie zdolnych studentów w uczelniach w Polsce.

Okres wdrażania modelu tutoringu nie może trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Nabór ofert jest ciągły, otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednakże nie dłużej niż do dnia 16 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. naboru