Archiwum aktualności

Nabór na kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 08.11.2023 12:57

Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego; Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Wspierane będą projekty realizowane samodzielnie oraz projekty realizowane w partnerstwie przemysłowo – naukowym.

Numer naboru: FEPZ.01.01-IZ.00-001/23

Dofinansowanie można uzyskać na realizację kompleksowego projektu badawczo – rozwojowego składającego się z następujących modułów:

  • B+R – obejmującego koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • Prace przedwdrożeniowe – obejmującego koszty działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R,
  • Zaplecze badawczo – rozwojowe – obejmującego koszty inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji prac badawczych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, usług i procesów,
  • Rozwój kompetencji – obejmującego koszty szkoleń personelu badawczego dotyczących specjalistycznych kompetencji wspierających realizację zadań w ramach modułu B+R lub Zaplecze badawczo – rozwojowe,
  • Wdrożenie wyników B+R – obejmującego koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

Realizacja modułu B+R jest obowiązkowa. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Wsparciem zostaną objęte projekty związane z opracowaniem innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym w zakresie produkcji wyrobów lub usług oraz dystrybucji i logistyki), co najmniej na poziomie regionalnym.

·        Termin składania wniosków: od 31 października 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

·        Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: II kwartał 2024 r.

·        Sposób składania wniosków: Aplikacja WOD2021 – w systemie teleinformatycznym CST2021

·        Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 47 443 000,00 zł

Informacje szczegółowe

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Pani Anna Kukla-Posyłajka: akuklaposylajka@zut.edu.pl oraz Pani Edyta Górecka-Pawlak: egoreckapawlak@zut.edu.pl; tel. 91 449 4469.