Archiwum aktualności

Ogłoszenie VII konkursu INFOSTRATEG na projekty zamawiane 16.06.2023 11:22

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane.

 

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar:

Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Do konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy:

 • indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
 • konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
  • wyłącznie jednostek naukowych,
  • wyłącznie przedsiębiorstw,
  • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: 

 1. badania podstawowe,
 2. badania przemysłowe,
 3. eksperymentalne prace rozwojowe,
 4. prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową),
 5. prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania). 

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 1. faza I (proof of concept), faza II oraz faza III. Możliwe jest finansowanie w ramach:
  1. okres wykonania fazy I: badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  2. okres przejściowy I: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 2. faza II:
  1. okres wykonania fazy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  2. okres przejściowy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 3. faza III: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis.

 Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

 1. Faza I – 1,9 mln zł
 2. Faza II – 2 mln zł
 3. Faza III – 2 mln zł

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:

 • w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego NCBR Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW”;
 • w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Nabór wniosków będzie trwał od 14 lipca do 18 października 2023 r. (do godz. 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI.

Więcej informacji

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl  91 449 44 92