Archiwum aktualności

Startuje nabór wniosków w programie „Doktorat wdrożeniowy 2023” 28.04.2023 10:51

Od 8 maja można składać wnioski w ramach nowej odsłony programu „Doktorat wdrożeniowy”. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym.

 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Program jest skierowany do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej.

W ramach programu przewiduje się sfinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu oraz sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta.

Program „Doktorat wdrożeniowy 2023” składa się z trzech modułów:

  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie innym niż określony w punkcie 2;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
  3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Termin składania wniosków:

Od 8 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski można będzie składać w systemie OSF.

Szczegółowe informacje:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Karolina Puchalska: kpuchalska@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 40 91.