Najnowsze akty prawne

KOMUNIKAT NR 27 Rektora ZUT z dnia 16 grudnia 2021 r. o zgłaszaniu naruszeń prawa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 16.12.2021 13:11