Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 104 Rektora ZUT z dnia 22 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 64 Rektora ZUT z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomu 22.09.2022 09:53