Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 108 Rektora ZUT z dnia 22 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT 22.09.2022 09:57