Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 124 Rektora ZUT z dnia 30 października 2023 r. w sprawie opisów efektów uczenia się w tłumaczeniu na język angielski dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa 31.10.2023 11:32