Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 125 Rektora ZUT z dnia 30 października 2023 r. w sprawie opisów efektów uczenia się w tłumaczeniu na język angielski dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu 31.10.2023 11:33