Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 131 Rektora ZUT z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie szkolenia w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i konfliktom, naruszeniu zasad etyki 13.11.2023 14:11