Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 136 Rektora ZUT z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków szkoleniowych w ramach projektów mobilnościowych programu Erasmus+ 17.11.2023 08:57