Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 138 Rektora ZUT z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów ZUT z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem ZUT 28.11.2023 10:37