Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 139 Rektora ZUT z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 54 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie liczebności grup studenckich i doktoranckich 28.11.2023 10:39