Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 140 Rektora ZUT z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 91 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2019 r.w sprawie określenia wzorów: wniosku o wszczęcie postępowania w spraw 05.12.2023 10:54