Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 141 Rektora ZUT z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 165 Rektora ZUT z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej w ZUT na kadencję 202 05.12.2023 11:00