Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 142 Rektora ZUT z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 134 Rektora ZUT z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020 – 2024 05.12.2023 12:28