Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 143 Rektora ZUT z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 161 Rektora ZUT z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Rady do spraw kształcenia w ZUT na kadencję 2020 – 2024 05.12.2023 12:29