Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 48 Rektora ZUT z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału wpływów pozabudżetowych działalności dydaktycznej, środków z narzutów kosztów pośrednich oraz wpływów pochodzących z odsetek 27.04.2021 13:32